NEVIDITELNÁ VÁLKA, KTERÁ BOLELA VŠECHNY.

PSYCHOTRONICKÝ ARMAGEDDON

PIETA ZA VŠECHNY MUČENÉ A UMUČENÉ. www.psychotronickyarmageddon.cz

VYSVĚTLENÍ KE CORONAVIROVÉ KRIZI 

A K SOUČASNÝM VÁLKÁM O ZDROJE

od ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA.

Dnešní svět je špatně nastavený na plýtvání zdroji, vysokou nemocnost, velké sociální rozdíly v rámci států, občanské nepokoje 

a rozpory v mezinárodních vztazích národů.

Abyste správně porozuměli současnému dění, musíte si přečíst všechny naše weby a svědectví o celosvětové psychotronické toxické plasmové frekvenční coronavirové válce a dalších jevech, o kterých nemluví běžná média, neboť tomuto dění nikdo správně nerozumí. Ti, kteří drží v rukách světskou obchodní a politickou moc nad životy ostatních, lžou a podvádějí o svých záměrech a činech. 

Jen málokdo z lidí rozumí řízení světa z globálního pohledu.

ABSOLUTNĚ TOMU NEROZUMÍ NIKDO Z LIDÍ.

POTŘEBUJEME NUTNĚ ABSOLUTNÍ VEDENÍ ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA, ABY NÁM VYSVĚTLIL, CO SE PŘESNĚ DĚJE A KUDY SE VYDAT JAKO CELEK A JEDNOTLIVÉ ZEMĚ I JEDNOTLIVCI.

PLANETA ZEMĚ UŽ NEVYDRŽÍ LIDSKÝ CHAOS V NÁZORECH A SMĚRECH.

JE SUCHÁ A POTŘEBUJE URGENTNĚ CELOPLANETÁRNĚ ZALÍT.

Tento web je pietní a je určen zejména psychotronicky mučeným obětem v České Republice, aby si uvědomily, že je konec tajné frekvenční války a že se již nemusí bát mučení ani neléčitelných zdravotních problémů navozených tajnými psychotronickými zbraněmi.

Pokud by jim přišly nějaké frekvence, jsou sanační.

V České Republice bylo tajně mučeno psychotronicky nelegálními plasmovými zbraněmi něco kolem 500.000 mužů, kteří většina mučili dále ostatní zadáváním psychotronických poprav do počítačového popravčího systému. Popravčí systém dělal zejména zdravotní problémy nevědomým. Popravoval na zdraví. Ale vědomé mučil psychotronickými jevy. O nich se dočtěte ve svědectví, na které máte odkaz na úplném konci naší prezentace.

Tlak na mučené, aby mučili více, se stupňoval poslední leta, jak se stupňovala agrese západních válečných zločinců na Českou Republiku, která měla být genocidně vyvražděna. 

Byla zachráněna ARMÁDOU ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA během coronavirové krize, kdy se intenzívně bojovalo po celém světě s plasmovými zbraněmi a jejich obsluhou. Plasmové zbraně některé měly dosah 1000km, ale některé po celé planetě. Některé byly aktivovány satelitně a některé byly síťové, zapojené do internetu a do TV sítí a mobilních sítí. Nešlo jim uniknout jakmile jste byli zaměřeni. Zbraně byly i malé s dosahem kolem 200m, tedy mohli vás odstřelovat i sousedé střelami, které téměř nebyly cítit. Věděli o nich pouze vědomí, které to bolelo.

Přehled zbraní najdete na webu www.psychotronickavalka.cz

Někteří byli v tomto popravčím systému již od 70. let 20. století a musí vypovídat. Dostanou všichni válečné reparace, ale pouze pokud promluví pravdu pravd o tom jak byli do popravčího systému zavlečeni a jak fungoval z jejich pohledu. 

Jaké měli pocity a jaké skutky v rámci tohoto systému spáchali sami.

NECHŤ SI PŘIPRAVÍ PÍSEMNÁ SVĚDECTVÍ, KTERÁ BUDE POSUZOVAT ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A JEHO VELEKNĚŽSKÁ RADA NA PRAVDIVOSTI A NA ZÁKLADĚ NÍ VYMĚŘOVAT VÁLEČNÉ REPARACE.

Zprovoznili jsme jako ANTIPSYCHOTRONICKÁ OCHRANA ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA HYPERPLASMOVOU HYPERSONICKOU SÍŤ, která není na fyzické zemi, je v druhé říši. Je součástí BOŽÍCH MLÝNŮ.

Zde se můžete dočíst o BOŽÍCH MLÝNECH.

www.bohynenirvana.com/nepostradatelna-bozska-medicina-no-1/

HYPERSONICKÉ SÍTĚ, KTERÉ STAVĚLI LIDŠTÍ VĚDCI, OBĚTOVALY LIDI, PŘIPÍNALY SE NA JEJICH TĚLA A MUČILY JE AŽ DO UMUČENÍ ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY NEBO MENTÁLNÍM MUČENÍM PSYCHOTRONICKÉHO RÁZU. POTŘEBOVALY JICH SOUČASNĚ 24 A PŘIPÍNALY SE NA DOMY A CELÉ OBLASTI, KTERÉ SUFOKOVALY. 

NIČILY ATMOSFÉRU A KOLOBĚHY DEŠŤŮ A CELOSVĚTOVÉ ZÁSOBY KYSLÍKU. BYLY RADIOAKTIVNÍ. VÍCE SE DOZVÍTE Z NAŠEHO WEBU. JE K PŘEMÝŠLENÍ. 

VELKÁ ČÁST NÁRODA NEMÁ DOSUD O PSYCHOTRONICKÉ VÁLCE ŽÁDNÉ VĚDOMÍ.

SMRT S CORONAVIREM V TĚLE ZPŮSOBOVALY FAULPLASMOVÉ ZBRANĚ. VIRUS JE MOŽNÉ MĚŘIT CELOROČNĚ A JE TŘEBA ZASTAVIT VŠECHNY TESTYA OBNOVIT SPRÁVNĚ EKONOMIKY ZEMÍ.

Z ČESKÉ REPUBLIKY PROMLOUVÁ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA A ROVNÁ CELOSVĚTOVÉ VZTAHY.

MÁME JAKO ČESKÁ REPUBLIKA SE STÁT HLAVNÍM MĚSTEM SVĚTA, ZE KTERÉHO SE PŘEDÁVÁ ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE VŠEM NÁRODŮM. MUSÍME DO TELEVIZE.

www.katerinaelisabethchmelikceska.com

ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZAPISOVATELKA ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE